Miljöministeriet förkastar besvären om Malms flygplats

Miljöministeriet har förkastat de besvär som skickats in av vänföreningen Malmin lentoaseman ystävät och Museiverket om att skydda Malms flygplatsområde. Arkivbild. Bild: Timo Kari

Tvisten om Malms flygplats är ett steg närmare lösning. Miljöministeriet anser att Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut är giltigt.

Miljöministeriet har förkastat de besvär som skickats in av vänföreningen Malmin lentoaseman ystävät och Museiverket om att skydda Malms flygplatsområde.

Flygplatsens vänförening vill att Malms flygplatsområde, som stod färdigt 1936, ska skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Medan Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland vill att det kulturella värdet på Malms flygplats ska tryggas genom detaljplanering.

NTM-centralen förkastade föreningens förslag i juni 2019 och flygplatsens vänförening och Museiverket framlade därför besvär hos Miljöministeriet.

Miljöministeriet förkastade besvären eftersom de anser att NTM-centralens beslut inte är lagstridigt. Ministeriets beslut kan överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Hangarhall på Malms flygplats i Helsingfors. Arkivbild. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning