Miljöministeriet beviljar understöd för äldres boende

Kommuner och samkommuner som vill utveckla äldre personers boende kan söka pengar från Miljöministeriet. Arkivbild. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Miljöministeriet är intresserat av att finansiera projekt som syftar till att utveckla äldre personers boende.

Miljöministeriet lediganslår 1,2 miljoner euro som kan sökas av kommuner och samkommuner för projekt som förbättrar äldres boende, meddelar ministeriet. Projekten ska svara på kommunernas kärnutmaningar när det gäller äldres boende, erbjuda långsiktiga lösningar och bidra till nya slags samarbets- och verksamhetsformer.

Understöd kan beviljas för projekt som utvecklar äldres boende och som stöder kommunernas framförhållning och beredskap, främjar reparation av det gamla bostadsbeståndet, ökar antalet bostäder och nya boendelösningar för äldre, utvecklar äldreanpassade boendemiljöer eller stärker gemenskapen i boendemiljöer och bostadsområden.

Ministeriet lediganslog pengar för liknande projekt även i fjol. I exempelvis Södra Savolax användes understödet till att utveckla en åldersvänlig tätort, Haukivuori, som främjar förutsättningarna för äldre och personer med minnessjukdomar att bo i ett eget hem.

I årets runda kan understöd beviljas för högst 60 procent av kostnaderna för ett enskilt projekt, dock högst 80 000 euro. Ansökningstiden går ut den 23 april 2021.

Mera information om stödet finns på Miljöministeriets webbplats.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning