Miljöminister Tiilikainen på väg till Katowice – "kritisk tid för klimatet"

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) ska på klimatmöte till Katowice i Polen 2–14 december. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

På söndag börjar klimatkonferensen i Katowice och målet är klara regler får Paris-avtalet.

Länderna som har godkänt Parisavtalet möts i Katowice i Polen 2–14 december för att försöka nå samförstånd kring rapportering och uppföljning av Parisavtalet. Nyligen kom IPCC:s rapport om att det krävs betydligt snabbare åtgärder för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Enligt FN:s miljöprogram UNEP Emissions Gap rapport ökade de globala koldioxidutsläppen igen år 2017 efter att ha hållits konstanta i tre år.

– Vi lever i en kritisk tid. Vi måste få världens utsläpp att minska de kommande åren om det ska vara möjligt att nå klimatmålen, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen (C).

USA drog sig ur avtalet 2017, men eftersom det i praktiken är möjligt först 2019 så kommer USA att delta i förhandlingarna i Katowice. Europeiska kommissionen publicerade på onsdagen sin strategi för ett koldioxidneutralt EU år 2050.

President Sauli Niinistö deltar i öppningsceremonin den 3 december.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning