Miljöminister Tiilikainen på väg till Katowice – "kritisk tid för klimatet"

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) ska på klimatmöte till Katowice i Polen 2–14 december. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

På söndag börjar klimatkonferensen i Katowice och målet är klara regler får Paris-avtalet.

Länderna som har godkänt Parisavtalet möts i Katowice i Polen 2–14 december för att försöka nå samförstånd kring rapportering och uppföljning av Parisavtalet. Nyligen kom IPCC:s rapport om att det krävs betydligt snabbare åtgärder för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Enligt FN:s miljöprogram UNEP Emissions Gap rapport ökade de globala koldioxidutsläppen igen år 2017 efter att ha hållits konstanta i tre år.

– Vi lever i en kritisk tid. Vi måste få världens utsläpp att minska de kommande åren om det ska vara möjligt att nå klimatmålen, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen (C).

USA drog sig ur avtalet 2017, men eftersom det i praktiken är möjligt först 2019 så kommer USA att delta i förhandlingarna i Katowice. Europeiska kommissionen publicerade på onsdagen sin strategi för ett koldioxidneutralt EU år 2050.

President Sauli Niinistö deltar i öppningsceremonin den 3 december.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning