Så kan du minska utsläpp och spara energi – nu försvinner oljepannorna i rask takt

En kombinerad luft- och vattenvärmepump är ett enkelt sätt att få ner energikostnaderna i äldre hus. Investeringen betalar sig på några år. Bild: Mostphotos

Sedan i fjol kan hushåll som byter ut en gammal oljeeldad värmepanna få stöd för att installera ett alternativ. Men stödet är inte allt, folk är allt mer miljömedvetna också.

Sedan september i fjol kan det småhus som byter ut sin oljepanna mot till exempel jord- eller bergvärme eller en fliseldad panna få upp till 4 000 euro i stöd. Stödet söker man via närings- trafik och...