Miljöcentralen: Enbart en del av bioplasterna bryts snabbt ner i Östersjön

Polylaktid (PLA) används för att göra genomskinliga engångsmuggar. Trots marknadsföring som bioplast bryts PLA inte ner i Östersjön på ett år. Bild: Pixabay-SPT

Finländska företag marknadsför sina bioplaster som nedbrytbara i naturen, men det behöver inte ha testats.

Finlands miljöcentral har undersökt om plaster som marknadsförs som nedbrytbara verkligen bryts ner i Östersjön. Det visade sig att all bioplast inte bryts ner på ett år.

– Ofta har nedbrytbarheten bara testats i kompostering, men man vet inte vad som händer om plasten hamnar i havet, säger Hermanni Kaartokallio, specialforskare vid Finlands miljöcentral.

En del plaster bröts snabbt ner, medan till exempel polylaktid (PLA) inte gör det. Efter ett år hade PLA-plasten bara krympt ihop och gått i små bitar. PLA används för bland annat genomskinliga engångsmuggar.

– Man borde inte få påstå att en produkt som är gjord av PLA är nedbrytbar i naturen, åtminstone inte i havsmiljö.

Finlands miljöcentral höll materialprover i havet vid den finska sydvästkusten i 6 och 12 månader. Bild: Hermanni Kaartokallio/Finlands miljöcentral

Enligt Kaartokallio är de goda nyheterna att biopåsarna bryts ner om de hamnar i havet. Variationerna är stora och det kan ta över ett år, men processen är betydligt snabbare än för en traditionell plastpåse, eftersom det kan räcka hundra år för en sådan att brytas ner.

– Undersökningen visar ändå att också bioplaster ska återvinnas och att man inte får kasta dem i naturen. Det dröjer innan bioplasterna bryts ner.

Kaartokallio uppmanar konsumenterna att vara på sin vakt när det gäller bioplaster. Det lönar sig att fråga om plasten verkligen är nedbrytbar i naturen.

– Reglerna för miljöpåståenden i marknadsföring är inte alls lika strikta som till exempel hälsopåståenden. Det skapar ovisshet bland konsumenterna, säger Kaartokallio.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning