Militärövningar inte mot tredje part, försäkrar Putin

Jubileumsmöte. President Vladimir Putin sade sig vara nöjd över att kunna besöka Finland under vårt jubileumsår. Vid sidan av middag och opera stod också allvarliga samtal på agendan.Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Ryssland accepterar inte nya sanktioner från amerikanskt håll, sådant strider mot internationell rätt och är en provokation.– Vi är återhållsamma just nu, men i något skede måste vi reagera, säger Rysslands president Vladimir Putin.

De nya handelssanktioner USA planerar mot Ryssland stod egentligen inte på agendan då president Sauli Niinistö och president Vladimir Putin träffades i Punkaharju och i Nyslott i går. Ekonomiska, militära och miljöfrågor tog upp en stor del av presidenternas tid, men förhållandet mellan Ryssland och USA stal ändå en hel del av uppmärksamheten.

Putin var ändå väldigt återhållsam i sina kommentarer om den amerikanska presidenten Donald Trump.

– Det är det amerikanska folket som väljer sin president och det är också folkets sak att reagera på hans agerande, säger Putin.

Han konstaterar att han ännu inte sett exakt hur förslaget till nya sanktioner mot Ryssland ser ut. Men det kommer en gräns då Ryssland tvingas reagera, understryker han.

Niinistö påpekar att de nya sanktionerna inte slår bara mot Ryssland, utan ser ut att påverka andra länder i Europa och EU.

Den ökade militära aktiviteten på Östersjön var en av samtalens viktiga frågor. Med två militärövningar på kommande och en stor militärparad i S:t Petersburg fick Putin svara på frågor om de ryska avsikterna. Den ryska presidenten känns inte vid att övningar skulle vara riktade mot någon tredje part.

– Att vi övar tillsammans med Kina är tvärtom till gagn för den globala säkerheten. Vi bildar inga block eller allianser, säger Putin.

Han understryker att Ryssland och Kina samarbetar på många områden utöver det militär och att det här bara är en del av ett större, strategiskt samarbete.

Respekterar neutralitet

Den militära parad i S:t Petersburg dit till exempel atomubåten Dimitrij Donskoj var på väg genom Finska viken i måndags är en gammal tradition, säger den ryske presidenten. Paraden är absolut inget vapenskrammel.

– Vi respekterar de neutrala staterna i Östersjöområdet och är redo att hitta former för att samarbeta med dem.

President Niinistö påpekar att det globala säkerhetsläget inte är så dåligt som det kanske verkar. Det senaste mötet mellan Nato och Ryssland skedde i en konstruktiv anda och det är nödvändigt att föra en dialog mellan parterna.

– Genom dialog kan man komma överens om god praxis, till exempel har frågan om transponders ombord på militärflygen i Östersjöområdet gått vidare och utredningarna kring den fortsätter, säger Niinistö.

Ekonomin tar sig

Ekonomiska frågor utgjorde en viktig del av mötet och presidenterna är eniga om att den positiva utvecklingen i de ekonomiska relationerna ska fortsätta.

Putin redogjorde för de ryska investeringarna i Finland och nämnde speciellt Fennovoimas kärnkraftsbygge i Pyhäjoki. Rosatom ska leverera kraftverket nyckelfärdigt och det mesta av finansieringen kommer från Ryssland. Fortum samarbetar å sin sida med lokala parter för att bygga vindkraft i Ryssland.

Ekonomiska frågor har oftast stått på agendan då statsledningarna för Finland och Ryssland mötts. EU:s sanktioner mot Ryssland slog hårt mot en del finländska företag då de trädde i kraft, men också att den ryska statsekonomin varit dålig i flera år har påverkat handeln.

Inga representanter för näringslivet var med under mötet i Nyslott men den finska industrins tro på Ryssland som marknad har under våren börjat spira igen. Steget till konkreta investeringar är ändå långt ännu.

När det gäller den konkreta handeln är Finland beroende av EU:s sanktionspolitik och kan inte förhandla sig till bilaterala avtal.

Ett tecken på att handelsrelationerna piggnar till är ändå att utrikeshandelsminister Kai Mykkänen (Saml) och den ryske vicepremiärministern Dmitrij Kozak i fjol höstas möttes inom ramen för den finsk-ryska ekonomiska kommissionen. Kommissionen diskuterar både enskilda företags angelägenheter och affärsmiljön i Ryssland. Kommissionen sammanträdde före förra höstens möte senast 2013.

Samarbete i miljöfrågor

President Putin lovade Sauli Niinistö en grundlig genomgång av läget i Syrien, medan Niinistö lyfte frågan om Ukraina under mötet.

– Situationen i Ukraina har inte förbättrats och det skulle vara viktigt att få till stånd en vapenvila. Att utbyta krigsfångar är ett litet steg, säger Niinistö.

Presidenterna berömde också miljösamarbetet och konstaterade att man nu tagit i svårigheterna vid problemavfallsverket i Krasnij Bor. Mycket arbete återstår ändå, påpekade de. Att reningsverket i Kaliningrad nu äntligen tagits i användning är ett stort steg framåt för Östersjön, ansåg de.

President Niinistö kom också med ett förslag om hur Finland kunde hjälpa Ryssland att minska utsläppen av kolstoft från gamla kolkraftverk och gasförbränningen vid olje- och gasfält. Exakt hur konkretiserade han inte.

Putins besök i Nyslott fortsatte under kvällen med diskussioner ombord på den ångbåt som förde presidenterna till Bolsjojteaterns uppsättning av Pjotr Tjajkovskijs opera Jolanta.

Att relationerna mellan Finland och Ryssland är goda försäkrar både Niinistö och Putin. Att upprätthålla en kontinuerlig dialog är viktigt, understyrker de.

– Jag uppskattar att Finland för en balanserad och självständig utrikespolitik, säger Putin.

Uppdaterad med mera information kl. 20.33.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00