Mikko Hupa: Universitetet ska ha en aktiv roll i samhället

Bild: HBL-arkiv

Rektor Mikko Hupa betonade samhörighet, samarbete och universitetets samhällsengagemang när han öppnade Åbo Akademis läsår 2017–2018 på torsdagen.

I inskriptionstalet tackade Hupa alla som deltagit i medelinsamlingen. Åbo Akademi ska använda medlen till forskning, utbildning och en del strategiska satsningar på digitalisering och internationalisering.

I och med att man införde terminsavgifter för studerande utanför EU har antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram sjunkit. Därför har ÅA infört ett stipendieprogram för att ge goda studerande möjlighet att studera.

Hupa tog ställning till planerna på att slopa inträdesförhören. Han sade att alla utbildningar inte är lika och att det även i framtiden kommer det att finnas utbildningar som kräver någon form av lämplighetsprövning.

Universitetets samhälleliga satsningar utgörs av universitetssamarbetet Fitech-Turku, med mål att förse industrin i sydvästra Finland med utbildad arbetskraft och språkbadslärarutbildningen som ÅA ordnar i Vasa.

Hupa hälsade även Yrkeshögskolan Novia välkommen till universitetets campus.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00