Mika Salminen om sitt pins: ”Vi måste skydda vår värld”

Hälsosäkerhetschef Mika Salminen bär ofta ett pins på rockslaget. Det är för att uppmärksamma människor på andra problem än bara pandemin. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Den uppmärksamma tv-tittaren har noterat att flera pandemikändisar bär ett speciellt pins på rockslaget. "Coronakrisen visar att vi har stora globala problem", säger THL-chefen Mika Salminen.

På FN:s toppmöte 2015 enades medlemsländerna om 17 globala mål. De handlar om allt från att utrota fattigdom till att producera grön energi.

Målen går under namnet Agenda 2030, och projektet har ett färggrant pins som många kändisar och beslutsfattare bär.

1. Utrota all form av fattigdom överallt.

2. Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.

3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar.

4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.

5. Uppnå jämställdhet och förstärka alla kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.

7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.

9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.

11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Utan dröjsmål agera för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan.

14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.

15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

16. Uppmuntra fredliga samhällen, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Källa: Utrikesministeriet, FN

En av dem som burit pinset i offentligheten är hälsosäkerhetschefen vid Institutet för hälsa och välfärd, Mika Salminen.

– Coronakrisen är ett tecken på att vi har stora globala problem, att vi måste skydda vår värld, säger han.

Enligt nuvarande uppfattning härstammar det coronavirus som nu skördar människoliv från djur i Kina, som fladdermöss. Den typen av sjukdom som sprids från djur till människor och vice versa kallas zoonos.

Bild: Heikki Saukkomaa

En annan zoonos är ebolaviruset. I Afrika har flera utbrott skett på områden där människor exploaterat vilda djurs habitat, som förut var fredade från mänsklig inblandning.

Vad kan vi lära oss av virusutbrotten?

– De visar på vikten av att utnyttja naturen hållbart och att få in mer vegetarisk föda i vår diet, säger Salminen.

Läs också: Mika Salminen: Så boostar du ditt immunförsvar mot covid-19

Han själv bär pinset också av andra anledningar.

– Vi behöver få ned utsläppen från fossila bränslen och göra våra samhällen mer jämlika.

Bara nationella mål räcker inte till för att stoppa exploateringen, anser Salminen.

– Vi i Finland kan inte lösa de här problemen ensamma. Vi måste jobba på det globalt.

Johan Carlson, generaldirektör för svenska Folkhälsomyndigheten, bar ett Agenda 2030-pins på en presskonferens i Stockholm i maj. Bild: Anders Wiklund/TT

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning