Mika Salminen om fler coronafall: "Kan inte dra slutsatser på siffrorna från en dag"

– Vi rekommenderar starkt att människor skulle testa sig även om de har mycket milda symtom, säger Mika Salminen, direktör på Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Jussi Nukari/Roni Rekomaa-Lehtikuva

Under onsdagen rapporterade Finland om 444 nya coronafall, vilket är ett rätt stort hopp från tisdagens 217 fall. Tittar man en vecka bakåt har antalet coronafall på en dag varit högst 324 stycken.

– Det är alltid oroväckande när det ökar. Men när vi tittar på trenden ser det än så länge ganska stabilt ut.

Det säger Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd, om att antalet coronafall ökade i Finland under onsdagen, jämfört med den senaste veckan. Han poängterar att de dagliga siffror som kommer från institutet innehåller inte bara fall från samma dag, utan där kan även finnas fall som är en vecka gamla.

– Den här typen av rapporteringsförsening spelar in. Man kan inte dra slutsatser på siffrorna endast från en dag. Men vi följer ändå utvecklingen noggrant.

Och om siffrorna ökar?

– Under nuvarande handlingsplan från Social- och hälsovårdsministeriet fattar regionerna sina egna beslut utifrån läget. Om fallen ökar i någon region måste de titta på de åtgärder som finns och vid behov öka på restriktionerna för att minska på kontakterna människor emellan.

Varför släpar siffrorna efter?

– Det beror på hur snabbt laboratoriet får testet gjort och rapporterar om resultaten. Även om rapporteringen är elektronisk måste det göras kvalitetskontroller för att inte rapportera fel.

Även om ett coronafall registreras på provtagningsdatumet tar det i snitt 2-3 dagar innan resultatet syns i statistiken.

"Risken att varianten hittar hit"

Under onsdagseftermiddagen gick institutet ut med en ny rekommendation om att finländarna ska hålla över två meters avstånd till andra. Tidigare har 1-2 meters avstånd gällt. Den bakomliggande orsaken är att de nya brittiska och sydafrikanska varianterna av coronaviruset sprider sig snabbare. I tillägg önskar myndigheterna att man minskar sina närkontakter.

– Uppdateringen av rekommendationen beror på risken för att varianten hittar hit till Finland och att försöka hindra att den sprids så lätt som den gjort i några andra länder.

I nuläget lyder uppmaningen att alla över 12 år borde använda munskydd i kollektivtrafiken, offentliga lokaler och vid publiktillställningar. Där omfattas skolor och läroanstalter från årskurs 6 samt arbetsgemenskaper där flera personer jobbar ihop på ett ställe. I de tidigare nämnda fallen borde man inte avstå från munskyddet även om folk håller över två meters avstånd till varandra.

"Att de inte orkar"

Under onsdagseftermiddagen gick myndigheterna ut med en ny rekommendation om att finländarna ska hålla över två meters avstånd till andra. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

På Institutet för hälsa och välfärd är man bekymrad över att folk inte testar sig lika aktivt.

– Vi rekommenderar starkt att människor skulle testa sig även om de har mycket milda symtom.

Att färre testar sig just nu kan enligt Salminen bero på att det är färre allmänna luftvägsinfektioner i omlopp än det som är normalt för säsongen. Det kan också bero på att människor är symtomfria.

– Eller att de inte orkar ta sig till test i lika stor utsträckning, men vi hoppas att så inte är fallet. Det är väldigt viktigt att fallen hittas snabbt så att smittkedjorna stoppas.

Just nu har 86 personer smittats av någon av de nya virusvarianterna. Institutet ser ännu inga tecken på att de har en bred spridning i landet.

– Men det kräver konstant uppföljning av situationen. Vi har sett att viruset tycks öka i proportion i länder där det funnits länge, som i Storbritannien och i Danmark.

Han understryker att det i Danmark ännu inte är antalet fall som ökar, men att andelen som smittats av de nya virusvarianterna ökar.

Bland de som konstaterats ha någon av de nya virusvarianterna så har de flesta rest till Finland från Storbritannien.

– Transmissionskedjorna är för det mesta under kontroll. Det finns några fall som man inte riktigt känner till ursprunget på.

På fredag väntas regeringen komma med potentiellt nya reserestriktioner. Vad kan finländarna vänta sig?

– Man borde nu undvika alla andra än nödvändiga resor till Storbritannien, Irland och Sydafrika. Om vad regeringen beslutar är deras sak, det vet vi ännu inte. Ur Institutet för hälsa och välfärds synvinkel är det viktigt att kontrollera att så få fall som möjligt av varianten kommer till Finland.

"Hoppas folk inte är rädda"

En som kan svara på hur coronaläget ser ut längst i söder är Asko Järvinen, överläkare i infektionssjukdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Det består av Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUS), Hyvinge, Lojo, Borgå och Västra Nyland.

Under tisdagen gavs 271 positiva coronasvar i HUS område. Den här siffran gäller tester som gjorts i den offentliga sjukvården.

– Det är en jättestor ökning jämfört med mellan 123-164 fall förra veckan. Den procentuella andelen av positiva svar är lika.

Också Järvinen konstaterar att man inte ska stirra sig blind på antalet coronafall under en dag.

– Vi vet att tisdagen alltid är en dag med fler fall medan testningen minskar under helgen. På måndagar och tisdagar är det ofta flera som testas. Det är viktigt att se hur det går i slutet av veckan. Förra veckan kom vi lite ner i smitttalen. Vi har legat på en jämn nivå i fyra veckor. Förra veckan såg vi en liten nedåtgående trend.

Enligt Asko Järvinen kan tisdagens ökade coronafall delvis förklaras med veckodagsvariation.

– Vad annat som ligger bakom är svårt att säga. Det kan ha gjorts masstest vid vissa arbetsplatser. Det skulle förklara en del av ökningen.

Under tisdagen togs närmare 6 000 coronatest i regionen. Det är klart fler än förra veckan, då det dagliga antalet låg mellan 3 200-4 450 test.

– Jag är bekymrad för att den dagliga testningen gått ner jämfört med tidigare i januari och i slutet på december. Det finns en risk för att folk fått smittan utan att vi känner till det. Kommer de inte på test kan vi inte påverka smittspridningen och då kan smittkedjorna växa, säger han.

Färre test kan bero på förlängt jullov, stänga skolor, färre luftvägsinfektioner, vädret, eller att en del legat på latsidan.

– Jag hoppas att det inte är för att folk är rädda för testandet. Vi vet att ganska få testat sig två gånger.

Varianter spåras snabbt

Det är i HUS område som flest smittats av de brittiska och de sydafrikanska virusvarianterna. Asko Järvinen talar om långa smittkedjor och att de har kunnat spåra och kapa de flesta av dem.

– Vi är lyckligt lottade för det labb som vi har, Synlab i Stenhagen, som HUS köper tjänster av.

Fördelen med laboratoriet är att det samtidigt som det signalerar om provet är positivt, också till 50 procent kan berätta om det finns en risk för att det innehåller den brittiska varianten.

– När svaret kommer direkt kan man rikta smittspårningen mycket tidigare.

Inför vilka reserestriktioner regeringen kan tänkas komma med på fredagen har Järvinen en förhoppning om att smittskyddsläkare inte binds upp vid gränserna. Enligt honom behövs de för att jobba med spårning inom landet.

– Om det blir åtgärder vid gränsen, som tvångskarantän, så behövs en smittskyddsläkare för att fatta det beslutet. Vi behöver tillräckligt med personal för att fatta de här besluten inne i landet.

Enligt honom krävs det någon typ av striktare gränskontroll, testning vid gränserna, snabbare svar från laboratorierna och kapacitet att utföra smittspårning för att hindra de nya virusvarianternas framfart.

– Det skrivs mycket om flygplatser och gränser, men det är inte det enda ställena. Hälften av dem man får fast där kan bära på gammal smitta. Man kan bli smittsam dagen efter. Det är ännu viktigare att smittspåra inom landet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning