Migri: Säkerhetsläget lite sämre, asylbeslut ändras knappast

En kraftig bilbomb exploderade i Afghanistans huvudstad Kabul den sista maj och dödade över 80 och skadade flera hundra personer. Bild: EPA/JAWAD JALALI

Säkerhetsläget i Irak, Somalia och Afghanistan har försämrats i vissa områden och är fortsatt instabilt i alla tre länder. Det anser Migrationsverket i sin färska uppdatering av lägesbedömningarna, men förutspår inte någon större skiftning i andelen positiva och negativa beslut.

Till exempel i Afghanistan har våldsamheterna ökat till extremt hög nivå i fler områden än tidigare, konstaterar Migrationsverket. Ingen skickas just nu tillbaka till provinsen Helmand eller ett flertal distrikt i provinserna Uruzgan och Nangarhar. Det betyder ändå inte att de som kommer från de här områdena automatiskt får stanna, utan möjligheten till intern flykt utreds alltid. Det gäller också Irak och Somalia.

– Intern flykt övervägs alltid, men bedömningen är individuell och den fara som finns på hemorten ska förstås inte finnas i det nya området. Rimligheten bedöms också, till exempel för en ensamstående kvinna med barn är intern flykt inte nödvändigtvis ett rimligt alternativ, säger Hanna Helinko, direktör för Migrationsverkets enhet för juridisk service och landinformation.

Ensamkommande barn förutsätts inte fly internt.

I Irak varierar säkerhetsläget stort i olika delar av landet, och svårast är läget vid frontlinjerna i Mosul och väster om Mosul i Tel Afar, konstaterar Migrationsverket. I Somalia förvärras läget av en humanitär kris på grund av svår torka och livsmedelsbrist. Det är ändå ingen anledning till skydd, sedan humanistärt skydd ströks som skyddskategori och naturkatastrofer inte längre duger som orsak. Alternativt skydd kan ändå komma på fråga av andra orsaker.

Hanna Helinko tror inte att de nya bedömningarna påverkar utgången i asylbesluten i någon större utsträckning.

– Bedömningarna är ganska lika de förra, som gjordes i januari. Det som påverkar andelen positiva och negativa beslut är hurdana ansökningar vi får, och vilka asylskäl de sökande har.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03