Migri lägger ner flyktingförläggningar

Bild: EPA/Felipe Trueba

Migrationsverket har sagt upp avtalen om förläggningarna i Hyvinge, Ingerois, Kides och Kotka

Migrationsverket uppskattar att flera förläggningar kommer att stängas under sommaren 2018. Diskussionerna om nedläggningarna är i gång.

Förläggningen i Hyvinge har 180 inkvarteringsplatser och förläggningen i Ingerois har 150 platser. Förläggningarna kommer att stängas senast i slutet av april 2018

Migrationsverket kommer också att lägga ner förläggningarna i Kides och Kotka som drivs av Finlands Röda Kors. Förläggningen i Kides har 300 inkvarteringsplatser, och Laajakoski förläggning i Kotka har 250 platser. Förläggningarna stängs senast i slutet av juni 2018.

För närvarande finns det ungefär 13 500 asylsökande i Finland. Finland har totalt 55 förläggningar för asylsökande, varav åtta förläggningar är avsedda för minderåriga som kommer till Finland utan vårdnadshavare.

Antalet asylsökande i Finland minskar för tillfället med cirka 500 personer per månad. Minskningen beror på att sökandena antingen får uppehållstillstånd och flyttar till en kommun, lämnar landet eller av andra skäl omfattas inte längre av mottagningstjänsterna. Migrationsverket uppskattar att behovet av inkvarteringsplatser på förläggningarna kommer att minska märkbart innan sommaren.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46