Migri: Konvertering ingen garanti för asyl

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Migrationsverkets förfarande vid asylansökningar av personer som konverterat från islam till kristendom har väckt en viss debatt på sistone. Och nu vill Migri gå ut och berätta hur verket resonerar i frågan.

Enligt Aino Likitalo, kommunikationschef på Migri, är religion i sig inte tillräckligt för att en person ska beviljas asyl.

– Det räcker inte med att en asylsökande meddelar att de konverterat till kristendom. De måste kunna berätta mera om tron men det är ändå inte frågan om något dogmatiskt förhör. Vi förutsätter inte att personen i fråga känner till allt som handlar om kristendom, skriver Migri i ett pressmeddelande.

Den som söker asyl borde ändå personligen kunna beskriva till exempel vilken betydelse kristendomen har för personen i fråga och hur den syns i dennes vardag. Om sökanden inte kan ge tillräcklig information i ämnet finns det anledning för myndigheten att ifrågasätta huruvida konverteringen är äkta.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett färskt beslut betonat vikten av att konverteringar utreds noggrant eftersom endast en äkta konvertering kan ligga till grund för internationellt skydd.

Processen att utreda trovärdigheten för konverteringar är rätt omfattande. Migrationsverket begär information från olika församlingar och är i kontakt med ekumeniska rådet.

Migri är noggranna med ett påpeka att religion inte automatiskt utgör någon grund för att beviljas asyl. Förutsättningen för beviljande av asyl är att just personen i fråga riskerar att utsättas för förföljelse om han eller hon återvänder till sitt hemland.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03