Migri har blod på händerna

Vem tar ansvar för migrationsverkets beslut?

Föreställ dig en värld där ondska regerar. En värld där terrordåd och krig är vardagen, där småpojkar värvas till militären och flickor tas som sexslavar. En värld där människor piskas och avrättas offentligt och där det inte är en självklarhet att du får se morgondagen. Detta är verkligheten i Somalia. Dit vill migrationsverket skicka min fästman.

Migrationsverkets motivering varför min fästman inte får asyl är baserat på lögner. Verket påstår att Somalia är säkert, dock uppmanar Utrikesministeriet att alla resor till landet ska undvikas. Enligt svenska Utrikesdepartementet klassas Somalia som ett av världens farligaste länder att vistas i.

Nyhetsreportrar och journalister får inte röra sig utomhus i Somalia förutom i skottsäkra fordon och klädda i full skyddsutrustning och med militärbeskydd. Den nyhetsbild vi får är därför mycket snäv och långt ifrån verkligheten. Hur kan migrationsverket påstå att säkerhetsläget där är bra?

Efter att min fästman berättat om vad han gått igenom och upplevt i sitt hemland har jag insett att man inte har en klar inblick i vad som sker där. Min fästman har bott i Mogadishu och har många gånger befunnit sig i direkt hotfulla situationer riktade personligen mot honom. Han har blivit vapenhotad otaliga gånger, men har med tur och pengar lyckats ta sig ur situationen. Migrationsverket kräver pappersdokument på hot som riktat sig mot honom personligen, men det fungerar inte så i ett krigsdrabbat land att hoten sker i form av mejl eller brev.

Vem tar ansvar för migrationsverkets beslut? Dess avgöranden strider mot mänskliga rättigheter. Hur kan Finland som påstås ha så hög välfärd och levnadsstandard inte kunna rädda människor i nöd? De som fått negativt asylbesked skickas till en oviss framtid i ett krigshärjat land.

Migrationsverket har blod på sina händer.

Carolina Heinonen

Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46