Migri gjorde sin första undersökningsresa till Bagdad

Bagdad. En man fixar en generator, som behövs då elförsörjningen slås ut.Bild: EPA/ALI ABBAS

Två forskare vid Migrationsverket besökte Bagdad i månadsskiftet mellan oktober och november. Målet var att skapa ett kontaktnätverk med internationella och nationella aktörer såsom biståndsorganisationer, myndigheter, forskare och lokala frivilligorganisationer.

Kontaktnätverket kan i framtiden användas för att skaffa information om säkerhetsläget i Irak och Bagdad som stöd för beslut om asyl. Under resan samlade forskarna in information om landets allmänna förhållanden och om situationen för olika folkgrupper.

Forskarna försökte reda ut hur dagsläget ser ut i Irak genom intervjuer med lokala myndigheter, representanter för internationella organisationer, personalen vid olika ambassader och sakkunniga vid aktiva frivilligorganisationer i Irak. Det var Migrationverkets första studiebesök till Bagdad. Senaste resa till Irak gjordes 2011, men då till Kurdistan.

Trots att finländska myndigheter inte ofta gör egna undersökningsresor, uppdateras information om enskilda länder ständigt. Uppgifterna om ursprungslandet baserar sig delvis på resor, men också på information från FN:s flyktingkommissariat UNHCR och organisationer för mänskliga rättigheter, frivilligorganisationer, forskningsinstitut och forskare vid andra migrationsmyndigheter.

Nästa år kommer forskarna att göra liknande resor till Somalia, Afghanistan och Syrien för att samla in uppgifter. Migrationsverkets målsättning är att besöka finländska flyktingars hemländer oftare. Forskarna deltar inte i beslutsfattandet om uppehållstillstånd eller i riktlinjerna som gäller länderna.

Resorna genomförs med stöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Reserapporterna publiceras på Migrationsverkets sidor när de är färdigställda.

Bagdad mår betydligt bättre

Peter Sandelin har studerat Irak i över tretton år och är en av forskarna som var med på resan.

– Jag har varit två gånger till Kurdistan, för tidigare var det främst kurder som flydde till Finland. Men sedan IS kom till makten har en stor mängd araber från Bagdad flytt.

När flyktingarna från Bagdad blev fler än kurderna förstod Migrationsverket hur allvarligt läget var. Under flyktingkrisen hade Migrationsverket händerna fulla och det var omöjligt att åka på resor. I höst blev resan av.

– Vi lade märke till hur mycket läget i Irak hade förbättrats. Folk var ute på gatorna, i köpcentrumen och det fanns massor med försäljare och företagare. Livet där kändes ganska normalt. De största förändringarna har skett under det senaste året.

När Islamiska staten började tappa greppet om sina erövrade territorier minskade terrorismen och antalet attacker.

– Trots att livet där känns normalt finns det fortfarande murar. Konflikterna är inte slut. Alla små minoriteter är fortfarande utsatta.

Många före detta soldater har i brist på arbete anslutit sig till kriminella grupper.

– De sysslar till exempel med kidnappning. Offren är lätta att välja ut – de som antas ha pengar och kan betala en lösensumma.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33