Migri: Allt fler förnyar sina asylansökningar

Omkring 30 procent av alla asylansökningar som lämnas in i Finland kommer från irakiska medborgare som flyr undan krig, förföljelse eller fattigdom. På bilden en demonstration mot korruption i den irakiska staden Basra. Bild: Lehtikuva/Haidar Mohammed Ali

Omkring 2 300 personer har hittills sökt asyl i Finland i år. Cirka 1 100 av dessa ansökningar är sådana fall där den sökande har fått ett tidigare beslut på sin ansökan, uppger Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Omkring 30 procent av alla asylansökningar har lämnats in av irakiska medborgare. Enligt Migri har 15 procent av de förnyade ansökningarna i år lett till positiva beslut medan 32 procent har fått avslag på sin ansökan. I 47 procent av fallen har de förnyade ansökningarna avvisats utan prövning, vilket innebär att det enligt Migrationsverket inte föreligger nya skäl som påverkar det tidigare beslutet.

Migrationsverket genomför en preliminär prövning för varje ny ansökan för att bedöma om den sökande har uppgett nya asylgrunder eller nytt bevismaterial.

Enligt Migrationsverket är det många som åberopar konvertering till kristendomen eller uppger information om sin sexuella identitet i en förnyad ansökan. Situationen i det forna hemlandet kan också förändras under asylprocessens gång, vilket kan föranleda en ny ansökan.

Inrikesministeriet startade i juli ett projekt som ska reformera behandlingen av asylansökningar. Projektets syfte är att begränsa missbruk och en avsiktlig fördröjning av asylprocessen, uppger Migrationsverket.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02