Migrationsverkets kostnader sköt i höjden

Migrationsverkets kostnader ökade i fjol med nästan 500 miljoner euro. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Migrationsverkets kostnader ökade i fjol med nästan 500 miljoner euro jämfört med året innan.

Enligt bokslutet använde ämbetsverket 673,8 miljoner euro i fjol. Mest pengar, över 600 miljoner euro, slukade mottagningen av asylsökande.

Effekterna av det stora antalet asylsökande året innan märktes i huvudsak först 2016. Största delen av besluten avgjordes då. Migrationsverket avlönade 500 visstidsanställda för att klara av uppgiften. Också behovet av förläggningskapacitet var som störst i början av 2016.

Asylenheten fattade över 28 000 asylbeslut under fjolåret. Också antalet ansökningar om uppehållstillstånd ökade.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46