Migrationsverket tar över ansvaret för flyktingförläggningar

Irakiska asylsökande i en flyktingförläggning i Lahtis i oktober 2016. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Statens flyktingförläggningar blir en del av Migrationsverket från årsskiftet. På så vis vill man bland annat bli av med överlappande administration och uppnå besparingar.

Samtidigt tar Migrationsverket också över ansvaret för samtliga tillståndärenden för utlänningar som hittills skötts av polisen.

– I fortsättningen kommer vi att vara en supermyndighet för immigration, förutom då det gäller visumärenden som fortsättningsvis ligger på Utrikesministeriets ansvar och integrationsärenden som hör till Arbets- och näringsministeriets ansvarsområde, säger överdirektör Jaana Vuorio i ett pressmeddelande.

Verket har också vuxit i personalstyrka och har nu drygt 800 anställda. Vid årsskiftet upphör anställningen för 250 visstidsanställda som anställdes för att fatta asylbeslut men samtidigt övergår 170 anställda från statens förläggningar och polisen till verket.

Påverkar inte andra förläggningar

Ändringen påverkar bara de förläggningar som sköts av staten. Förutom de statliga förläggningarna finns 77 förläggningar för vuxna och familjer samt 58 förläggningar för ensamkommande minderåriga. De här förläggningarna drivs av kommuner, föreningar och företag.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning