Migrationsverket kritiseras för sin tolkning av lagen – ensamkommande flyktingbarn borde få längre uppehållstillstånd

Bild: Lasse Lehtinen

Barn- och familjeförbund riktar skarp kritik mot Migrationsverket sätt att tolka lagen beträffande ensamkommande flyktingbarn.

Det är orimligt att nästan 1 000 unga hela tiden måste vara rädda för att deras uppehållstillstånd i Finland tar slut bara för att Migrationsverket har ändrat sin praxis, skriver Centralförbundet för Barnskydd, Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ, Mannerheims Barnskyddsförbund, Nuori Kirkko, Rädda Barnen, Plan International Finland, Unicef Finland och Våra Gemensamma Barn.

Enligt barnskyddsförbunden stöder Migris lagtolkning inte heller integrationen av ensamkommande unga. Beviljandet av uppehållstillstånd överfördes från polisen till Migri i början av 2017. Tidigare hade polisen så gott som automatiskt förnyat uppehållstillstånd till asylsökande som fått vara i Finland av humanitära skäl.

Migrationsverket har inte fortsatt i samma banor, anser barn- och familjeförbunden. Förnyat uppehållstillstånd ges i de flesta fall bara för ett år i taget, och tillstånden löper oftast ut då den unga personen fyller 18 år. En hägrande 18-årsdag innebär också negativt asylbesked för många sökande.

Enligt kritiken skapar Migris lagtolkning osäkerhet och hämmar de ungas möjligheter till integration. Obeviljat uppehållstillstånd kan handla om liv och död, anser förbunden.

Unga asylsökande vill utbilda sig och bli en del av samhället. Därför gynnar det även Finland att migrationspolitiken stöder en integration. Migri väljer i stället att signalera att människor som beviljats uppehållstillstånd av humanitära skäl trots allt inte är välkomna, skriver förbunden.

Eftersom Migris nya linje har dragits utan lagändringar, anser förbunden att de går att korrigera också utan att ändringar i lagen. Därför uppmanar de Migri att förlänga förnyade uppehållstillstånd till tre år i stället för ett år i taget.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning