Migrationsverket får EU-stöd för mottagande av asylsökande från Medelhavsområdet

Migrationsverket får 12 miljoner i EU-stöd för mottagande av ensamkommande minderåriga och andra utsatta asylsökande från Medelhavsområdet. Bild: Christa Lundström

Migrationsverket får 12 miljoner för att täcka de kostnader som orsakas av att Finland tar emot 175 ensamkommande minderåriga och andra utsatta asylsökande.

Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) har beviljat 12 miljoner i stöd åt Migrationsverket för mottagande av asylsökande från Medelhavsområdet.

EU-stödet täcker de kostnader som orsakas av att 175 ensamkommande minderåriga och andra utsatta asylsökande tas emot som interna omplaceringar till Finland från stater vid unionens yttre gränser i Medelhavsområdet.

Till kostnaderna som EU-stödet täcker hör inkvartering, direkt uppehälle av och service för asylsökande.

Det var i februari som statsrådet beslöt att ta emot 175 ensamkommande minderåriga och andra utsatta asylsökande för att minska belastningen på mottagningssystemen i staterna i Medelhavsområdet.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning