Migrationsinstitutets Tuomas Martikainen: "inrätta lagliga rutter"

Debatten om migrationskrisen har länge kretsat kring hur EU ska reformera sitt asylsystem.