Migrationen är oftast osynlig

Finland gör invandringen till en polissak, som en fråga om trygghet och hot. Ändå är det största hotet mot vår samhällsfred om vi inte får nya människor till landet.