Midsommartrafiken livlig - stockningar förekommer på många ställen

Bild: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa

Midsommartrafiken har blivit allt livligare på flera vägavsnitt.

Trafikens flaskhalsar är välkända från tidigare år. Riksväg 9 från Tammerfors mot Orivesi i nordost har trafikstockningar vid Alasjärvi.

Också på riksväg 4 är trafikmängden stor och körhastigheterna har saktat ner i södra Finland, bland annat på sträckan Heinola–Jyväskylä. Riksväg 5 från Heinola mot S:t Michel är också full med bilar.

Inga allvarliga olyckor har inträffat i helgtrafiken, men en äldre kvinna i Björneborg skadades i en krock på riksväg 2 i korsningen till Ytterö. 

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning