Microsoft-expert: Skolan får ny roll i digital värld

Kati Tiainen och Anthony Salcito på Microsoft jobbar med digitala redskap i undervisningen. Bild: Leif Weckström

Hur ska skolan anpassa sig till en verklighet där eleverna på egenhand hämtar in kunskap i den digitala världen, oberoende av skolan? Anthony Salcito på Microsoft säger att det överallt i världen finns ett tryck på förnyelse av undervisningen.

Enligt Anthony Salcito, som leder it-jätten Microsofts globala enhet för inlärning, har två viktiga saker som den traditionella skolan byggts upp för, de facto redan inträffat. Ny teknik har förändrat vårt sätt att hämta in information och lära oss, dela idéer, samarbeta och kommunicera.

– Dagens verklighet är att eleverna efter skoldagens slut fortsätter sitt liv uppkopplade. De håller kontakt med kompisar, ser på videor och använder teknologi för att lära sig nya saker. En central fråga är hur skolorna ska anpassa sig till det här nya sättet att lära sig, det som redan pågår utanför skoltiden.

Den andra stora förändringen äger rum inom arbetslivet där det efterfrågas andra färdigheter än tidigare. Skolornas uppgift blir att förbereda eleverna för en arbetsmarknad som i högre grad efterfrågar egenskaper som kreativitet, samarbetsförmåga, kritiskt tänkande och problemlösning.

– I många delar av världen finns ett underskott av talanger inom de snabbast växande segmenten i ekonomin. De här två realiteterna skapar ett tryck på förändring inom utbildningen.

Anthony Salcito, till vardags baserad på Microsofts huvudkontor i Seattle, besöker Finland för att träffa samarbetsparter i utbildningsfrågor, bland annat det finländska uppstartsföretaget Claned Group. Företagen samarbetar sedan tidigare kring stöd till skolor och kommuner när det gäller att förverkliga den nya läroplanen, som trädde i kraft i grundskolorna hösten 2016. Läroplanen tar fasta bland annat på digital kompetens och entreprenörskap. Ämnen som datakunskap och programmering ska tas med i undervisningen.

Salcito påpekar att skolornas digitala omvandling inte handlar om att ändra ett fysiskt papper till ett digitalt dokument. En central fråga är hur man med teknologins hjälp kan utvidga inlärningen också bortom klassrummen.

– Att eleverna i allt högre grad på egen hand tar in kunskap och samverkar med andra utanför skolan, innebär att tiden i skolan kan användas till andra saker än i dag. I klassrummet kan man diskutera och ifrågasätta saker som eleverna lärt sig utanför skolan.

Skepsis

Salcito är medveten om att det på många håll finns en skepsis mot digitala verktyg i undervisningen. Men han säger att vi befinner oss på fel sida om historien om vi inte tror att teknik kan ha en meningsfull roll i undervisning och inlärning.

– Tekniken ger tillträde till nya saker och gör det möjligt att utvidga inlärningen till att sträcka sig också utanför klassrummet.

Han säger att en del lärare, särskilt de som är misstänksamma mot teknik, känner sig hotade när han påpekar att eleverna lär sig också utan deras medverkan.

– Men om lärarna accepterar detta betyder det att de får en större roll, att inspirera eleverna att gå vidare och utforska saker och förverkliga sina passioner.

Tilläggsvärde

Enligt Kati Tiainen, som också jobbar på Microsofts globala enhet för inlärning, innebär den digitala omställningen att skolorna borde ta vara på det tilläggsvärde som teknologin kan erbjuda jämfört med traditionell undervisning. Hon konstaterar att det förs en diskussion om huruvida digitala hjälpmedel i skolan är bra eller dåliga, men däremot inte om till exempel en penna är bra eller dålig.

– Men också pennan är ett verktyg. Vi borde se på ny teknologi på samma sätt, som ett verktyg som gör saker möjliga och som rätt använda kan få oss att åstadkomma något mer.

Hon påpekar vidare att förnyelsen av skolan inte handlar om att traditionell baskunskap skulle vara mindre viktig än nyare färdigheter, utan om att göra inlärningsprocessen effektivare med hjälp av teknologi. Med teknologins hjälp är det dessutom lättare att anpassa undervisningen individuellt för olika elever.

Tiainen berömmer den nya finländska läroplanen som mycket framsynt i en global jämförelse.

– Tack vare läroplanen ligger Finland i världstoppen vad gäller övergången till den nya skolan.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning