Michel Ekman vann årets Hans Ruin-tävling

Kritikern och författaren Michel Ekmans essä Skymning. Fem variationer placerade sig på första plats i årets Hans Ruin-tävling. Bild: Cata Portin

Med "stor beläsenhet och språkligt rik kontemplation" vann HBL:s medarbetare Michel Ekman årets upplaga av Hans Ruin-tävlingen.

Svenska kulturfondens essätävling som bär författaren och filosofen Hans Ruins namn ordnas vart tredje år i samarbete med de finlandssvenska kulturtidskrifterna Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid och Nya Argus.

I år var det kritikern, författaren och HBL-medarbetaren Michel Ekman som övertygade juryn allra mest med sin essä Skymning. Fem variationer där "en ensam kvällsfiskare med ett svirvelspö mediterar i ett melankoliskt gränsland. En familj frigörs från det hårda, förtärande ljuset av en patriark. I timmen före natten vandrar en ung Pär Lagerkvist genom diktens landskap. En uppskattad far och make tar sina sista andetag i en sjuksäng."

Enligt juryns motivering är texten "gripande och djupt personlig utan att ändå bli privat. Det finns något att identifiera sig med i denna essä, något att ta med sig på den egna vägen mot skymningen."

Första pris är 4 000 euro. Andra pris och 3 000 euro tillföll Petter Lindblad Ehnborg för essän X, eller under-skriften, medan Kim Silow Kallenbergs Valerie och våldet: kvinnorna som har fått nog belönades med tredje pris och 2 000 euro. Därutöver förärades Ellinor Silius-Ahonen, Sven-Erik Klinkmann och Peter Nyberg med hedersomnämnanden.

Sammanlagt deltog 128 bidrag, varav 67 kom från Sverige, 58 från Finland, ett från Belgien, ett från Schweiz och ett från Storbritannien. Av skribenterna var 73 kvinnor och 55 män. Det stora svenska deltagandet är ingen nyhet och under 2010-talet har samtliga Ruin-pristagare innan Ekman de facto varit från Sverige.

– Nivån på årets bidrag var hög och det var svårt att avgöra vem som skulle vinna. Det är glädjande att se att den här tävlingen har etablerat sig, säger juryns ordförande Johanna Holmström i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar också att döden, mysticism, feminism, global uppvärmning och funderingar kring ondska och litteratur var frekventa teman årets tävling.

– Det är njutbart att ta del av så mycket kunskap och språkligt högtstående essäistik, säger hon.

De prisbelönta essäerna publiceras i de finlandssvenska kulturtidskrifterna. Inför Helsingfors bokmässa i oktober ger dessutom Kulturfonden ut en bok med de vinnande bidragen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning