Metroproblemen: "Vi utreder"

Problemen i Helsingforsmetron och västmetron irriterar nu stort stadsbor och politiker. Bild: Lehtikuva/Onni Ojala

Det är oklart exakt hur trafikverket HST ska åtgärda de problem som nu ständigt drabbar metrobanan. Enligt staden har man ögonen på läget.

De ständiga tekniska problemen på metrobanan bekymrar nu även i Helsingfors stadsfullmäktige. Dan Koivulaakso (VF) påpekar att twitterflödet från Helsingforsregionens trafik HRT fylls av olika felmeddelanden.

HRT är den som planerar metrotrafiken och stadens trafikverk HST är den som i praktiken kör tågen. Frågan om förseningar och uteblivna turer behandlades på fullmäktiges frågetimme.

Biträdanden borgmästare Pia Pakarinen (Saml) säger att trafikverket HST utreder problemen som hopat sig under vintern och efter västmetrons start.

– En bidragande orsak är att det är betydligt fler tåg på banan samtidigt som vi kör fler turer, säger Laura Rissanen (Saml) som är ordförande i HST:s direktion.

– Vi följer ständigt med läget, säger hon.

En stor orsak till problemen på metrobanan är bristen på förare. Att så många förare valt att byta jobb lär, enligt förarna, bero på att körschemat är ohållbart. Enligt stadsstyrelsens andra vice ordförande Paavo Arhinmäki (VF) är arbetsklimatet så dåligt att erfarna förare sagt upp sig.

– Hur kan allt detta komma som en överraskning? Är det verkligen en överraskning att det är fler tåg på spåret, att det behövs flera förare och så vidare?, undrar Jape Lovén (SDP).

– Det är nu helt klart att beredskapen för problem inte varit som den borde vara, säger Mika Ebeling (KD).

– Ni undrar när det framgick att förarna är för få. Svaret är att när västmetrons trafik började. Det visade sig att det var skillnad på datorsimuleringar och verkligheten, svarar biträdande borgmästare Pia Pakarinen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03