Metrocheferna har ingen brådska med granskningar

Lugn. Matti Kokkinen tar fortfarande kritiken med ro. Bild: Irene Stachon

Problemen med strömledande skenor och damm i tunneln är redan åtgärdade, säger Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen. Men trycket att göra en helt oberoende granskning ökar.

Matti Kokkinen och Helsingfors stads representant i Västmetrobolagets styrelse Ville Lehmuskoski förnekar att det skulle vara på grund av allvarliga fel i metrobanans strömledare som västmetron är försenad. Helsingin Sanomat skrev om problemen på fredagen. Enligt tidningen har det också varit så mycket stendamm i tunnlarna att det försvårat byggarbetet.

– Problemen är åtgärdade, ur världen. Nu bygger vi vidare, säger Matti Kokkinen till HBL.

– Styrelsen har känt till problemen och vi har jobbat på dem. Jag tycker att den här nyheten är lite av en anka, säger Ville Lehmuskoski.

Lehmuskoski som också är trafikverkets vd vill inte ta ställning till förtroendet för Västmetrobolagets verkställande direktör Kokkinen.

– Kokkinen och styrelsens ordförande Olli Isotalo kommenterar. Matti Kokkinen har skött sig, säger han.

Matti Kokkinen tar det lugnt.

– Det här blir inte bättre av att jag river mig i håret, det är bäst att bygga vidare bara, säger han.

Enligt Esbopolitikern Kurt Byman (ob./Sannf) ville Västmetrobolaget spara pengar.

– De som levererade de strömledande skenorna ville installera dem själva på banan men det passade inte Västmetrobolaget, säger han till Yle.

Västmetron är flera år försenad. Katastrofen fullbordades i juni när det plötsligt framgick att starten inte heller kan ske i augusti 2016 som det var planerat. Nu vet ingen när banan öppnar.

Granska själv eller vänta?

Stadsstyrelsen i Helsingfors bestämde den 27 juni att Helsingfors stad gör en egen och oberoende utredning av orsakerna bakom västmetrofiaskot. Enligt Pekka Sauri var beslutet en naturlig följd av "upprördheten kring metroaffären".

I slutet av oktober, en dryg vecka innan stadens egen utredning skulle vara klar, föreslår Sauri att man i stället tittar på den utredning som görs i Esbo.

– Det är onödigt att göra två utredningar, det är bara förvirrande.

Utredningen som görs i Esbo startades redan på våren och den kan bli klar till årsskiftet. Utredningen görs på beställning av Västmetrobolaget.

Strömskenorna som levererades till västmetrobygget i bitar skulle fogas ihop så gott som fogfritt för att de skulle fungera som de ska. Men det gick fel och åtgärdandet har kostat ytterligare tid och pengar. Bild: Kari Auranen / LMOY

– Ja varför inte, Helsingfors stad äger en liten del av Västmetrobolaget, säger Pekka Sauri.

På frågan om Västmetrobolagets egen utredning är den oberoende och utomstående granskning som Helsingfors stadsstyrelse efterlyste i juni svarar han:

– Om vi är missnöjda kan vi göra en egen utredning, Det viktigaste är att starta västmetron.

Pekka Sauris förslag att låta räven vakta hönshuset ifrågasattes i stadsstyrelsen av Marcus Rantala (SFP) och Veronika Honkasalo (VF) som också var den som i styrelsen krävde en timeout i frågan. Efter förra måndagens möte berättade Honkasalo hur hon tänker i ett Facebookinlägg.

– Vi hade i stadsstyrelsen ett beslut om utredningen. Då kan man inte mitt i processen bara ändra på uppdraget och tidtabellerna. Kanske sker det här nu på grund av rädslan för vad utredningen skulle kunna blotta, skriver Honkasalo.

HBL har försökt nå stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml) för en kommentar.

Oberoende och "oberoende"

Vad menas med en utomstående granskning? Enligt professor Olli Mäenpää vid Helsingfors universitet förutsätter en oberoende granskning i det här fallet åtminstone det att den som granskar arbetar självständigt, är neutral och att utredningen är objektiv.

– När de här kraven uppfylls kan man med viss sannolikhet säga att utredningen är pålitlig och trovärdig, säger Olli Mäenpää.

En utredare är nödvändigtvis inte "utomstående" bara för att hen inte är direkt anställd av staden.

– Uppdraget kan alltid ges till en tredje part med egna intressen att förvalta, säger professor Matti Wiberg vid Turun yliopisto.

Enligt Wiberg har Västmetrobolaget sannolikt information som staden inte har.

– Den informationen kan Västmetrobolagets ledning utnyttja på bekostnad av staden och skattebetalarna. Nog känns det som att man vill sopa de verkliga problemen under mattan.

Stadsstyrelsen i Helsingfors fattar beslut om utredningen på måndag.

Västmetrobolaget startade på våren en granskning av verksamheten när byggtidtabeller och kostnadsberäkningar inte alls stämde.

I början av juni meddelade bolaget att västmetron inte kan starta som planerat när skolorna börjar i augusti.

Fem månader senare är det fortfarande oklart vem som visste vad och hur fiaskot är möjligt.

Västmetrobolaget vet inte när västmetron startar.

Olycksutredningscentralens granskning av tågkrocken i juli blir klar i mars 2017 och inte nu på hösten som det tidigare sagts.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning