Metrochefer: "Det har skett en drastisk försämring"

Västmetron har inte varit den stora succé som man hade hoppats på. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Helsingforsregionens trafik och Helsingfors stads trafikverk medger att det varit stora problem i metrotrafiken sedan trafiken började på de nya linjerna i januari.

– Det har skett en drastisk försämring i servicenivån som i nuläget inte uppfyller de krav vi ställer, säger HRT:s vd Suvi Rihtniemi.

Det finns flera orsaker till problemen. Ett är bristen på förare. Enligt Rihtniemi utbildas nya förare och deras utbildning ska vara färdig i slutet av mars. Bristen på förare har lett till att avgångar ställts in och tågen varit fyllda till bristningsgränsen i rusningstid. I april genomförs ett test där tåg körs till Mattby med 2,5 minuters intervaller. Om försöket lyckats är det möjligt med en permanent turtäthet på 2,5 minuter från och med i höst.

Metrotrafiken har också drabbats av tekniska problem, som enligt HRT är engångsföreteelser och inte kopplade till varandra. Enligt HRT är västmetron mer sårbar än tidigare eftersom linjen är längre och utbudet av turer tätare. 2016 kördes 15 tåg med 4 minuters intervaller i rusningstid. Nu körs 36 tåg med 2,5 minuters intervaller i rusningstid.

– Metron kör med en helt annan frekvens än tidigare. Vi jobbar hårt för att metron ska vara det mest pålitliga fortskaffningsmedlet i huvudstadsregionen, säger HST:s vd Ville Lehmuskoski.

HRT och HST medger att informationsgången till passagerare om störningar i trafiken och ersättande trafik varit bristfällig och att man utvecklar ett system för att förbättra informationen i alla kanaler.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46