Metrobygget är snart färdigt – men gör kollektivtrafiken i hela huvudstadsregionen dyrare

Björkholmen är en av åtta nya metrostationer som öppnar den 15 augusti. En hel del byggande återstår. Stationerna är mycket trivsammare jämfört med dem som byggts för det gamla banavsnittet. Ville Lehmuskoski gav HBL en förhandstitt på Björkholmen. Bild: Richard Nordgren

Nya metrostationerna finslipas i skuggan av rättstvister och problem med vatten i tunnlarna. – Här kan man trivas, säger Ville Lehmuskoski, vd för Helsingfors stads trafikverk HST.

Björkholmen är den mindre av två metrostationer på Drumsö. Genom stationsbyggnadens stora fönster kan man se segelklubben och havet. Den påminner om flygplatsen. Det är högt till tak och så där internationellt snyggt och ljust. Det ska jämföras med metrostationerna som byggdes på 1980-talet. Trots renoveringar och saneringar framstår de som trista och till och med sunkiga.

Ville Lehmuskoski är nöjd. Det är med honom som chef som HST och hela huvudstadsregionen glider in i en ny tidsålder. I dag om 162 dagar åker mer eller mindre hela riksdagen metro till Esbo. Efter öppningsfesten, följande dag, är det stadsbornas tur att testa det nya banavsnittet.

– Det här blir nog bra, säger Lehmuskoski och klättrar upp 171 trappsteg från perrongen som ligger 30 meter under havsytan till stationsbyggnaden på Björkholmen.

I augusti har trapporna ersatts med rulltrappor och hissar.

Mörka moln

När metrobanan invigdes för drygt 30 år sedan var det en tjänsteman som i festtalet på Järnvägstorget klagade på all negativ publicitet. Enligt tjänstemannen var det mediernas fel att byggandet drog ut på tiden och blev så dyrt. Kort därefter inleddes en av tidernas muträttegångar och kritikerna fick rätt. Men banan, en av världens kortaste, öppnades och är mycket omtyckt av helsingforsarna.

Också västmetrons start skuggas av rättegångar. Och precis som på 1980-talet är Siemens nu en part i tvisten. Industrijätten skulle automatisera banan, misslyckades och skyller på staden. Enligt Helsingfors är det Siemens som inte klarade uppgiften. Den här rättegången hotar att bli en ny tidernas rättegång.

På hösten fälldes två tjänstemän vid HST i tingsrätten för att de tummat på offentlighetslagens tidsfrister i ett fall där HBL gjorde en informationsbegäran. Nu ska HFD avgöra om handlingarna innehåller affärshemligheter.

Men det är framför allt i Esbo som kostnaderna skenat i väg. Byggandet av västmetron är så dyrt att kollektivtrafiken i hela huvudstadsregionen drabbas, enligt Helsingforsregionens trafik HRT som slår fast biljettpriserna.

Metrobanan byggs ut från Gräsviken via Drumsö till Esbo. Under den första fasen färdigställs en 14 kilometers banlinje från Gräsviken till Mattby med åtta nya stationer som öppnar i augusti 2016.

Följande byggfas blir den sju kilometer långa sträckan mellan Mattby och Stensvik. De nya stationerna på sträckan är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.

Metron från Mattby till Stensvik blir färdig tidigast år 2020.

På slutrakan har byggandet i Esbo också stött på oväntade tekniska problem när miljömyndigheterna slagit larm om sjunkande grundvattennivåer. Enligt Yle är läckorna så omfattande att västmetrobolaget måste söka nya grävtillstånd av regionförvaltningscentralen.

Trygg bana

De automatiska metrotågen tas möjligen i bruk någon gång i framtiden. Spåren av det misslyckade automatmetroprojektet syns i Esbo där tågperrongerna är kortare än i Helsingfors. Tanken var att spara pengar: Kortare automattåg som kör med tätare turer behöver inte lika stora stationer som de gamla långa tågen med förare. Sedan gick det som det gick.

Färre tågvagnar betyder inte färre passagerare, enligt Ville Lehmuskoski.

– Transportkapaciteten ökar med nästan en tiondel när västmetron startar. Det ska räcka en bra bit in på det nya årtiondet, säger han utgående från beräkningar som trafikplanerarna gjort och fortsätter:

– Vi måste leva med de beslut som gjorts. Det skulle bli alldeles för dyrt att utvidga de nya stationerna för det handlar om mer än perrongerna. Ventilation, utrymningsvägar med mera.

Förutom kostnaderna är det många som undrat över metrobanans säkerhet, inte minst riksdagens justitieombud som fäste uppmärksamhet vid den "laglösa metron". Nu är det bestämt att trafiksäkerhetsverket Trafi är tillsynsmyndighet.

På Björkholmsstationen pågår många olika slags arbeten. Bland det viktigaste är testandet av signalsystemet som ska förhindra att metrotågen kör in i varandra. Systemet skulle ursprungligen byggas av Siemens men jobbet görs nu av finländska Mipro.

– Vi har lång erfarenhet av järnvägar men metro är nytt för oss. Men det är absolut inte frågan om något testprojekt utan vi arbetar med befintliga lösningar, säger Mipros vd Juha Nurmi som hoppas att ett välgenomfört projekt på metrobanan i Helsingfors ska ge goda referenser för framtiden.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning