"Metoo får inte bli ett falnande tomtebloss"

För Alexandra Pascalidou är metoo i första hand en samhällsfråga. Problemet sitter i sega attityder och normer, och lösningen ser hon bland annat hos medierna som måste ta sitt ansvar för vilka de glorifierar och hur de rapporterar om övergrepp. Bild: Niklas Tallqvist

Hur ser metoo ut i de olika nordiska länderna? Författaren och journalisten Alexandra Pascalidou reser Norden runt i två veckor för att söka svar.

För första gången skrev hon med verklig skräck i bröstet. Året var metoo-rörelsens 2017 och på sociala medier rasade berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp. Den svenska författaren och jou...