Merkels nya politiska framtid

I de kommande förhandlingarna råder ingen brist på frågor som i ett normalläge inte skulle vara förhandlingsbara.