Merkel i Helsingfors: Varnar för att USA och Asien kör om i förnyelse

Angela Merkel sade att Finland och Tyskland står nära varandra men kan utveckla samarbetet ännu mer. Bild: Niklas Tallqvist

Finland och Tyskland är ekonomiskt starka, och driver samma linje i EMU, säger Tysklands förbundskansler Angela Merkel under sitt Helsingforsbesök. Men det behövs mer, säger hon.

Angela Merkel kommer inte att ställa upp fler gånger som partiordförande. Även om hon själv uttryckt en önskan att fortsätta som förbundskansler hela perioden ut, förbereder sig Europa på tiden efter Merkel.

Men Merkel svarade inte på frågor från pressen, utan gav bara ett kort uttalande på onsdagskvällen.

Efter hennes möte med statsminister Juha Sipilä (C) delade de båda ut förmaningar om framtiden.

Det gällde bland annat euron och hur EMU ska utvecklas. Merkel sade att Finland och Tyskland har samma åsikter.

– Det gäller bankunionen, förhållningen till delade risker, att minimera risker – där delar vi precis samma åsikt, säger Merkel.

Juha Sipilä säger att de kommer att driva på tillsammans för att EU-toppmötet i december skulle få bankunionen på plats. Det handlar om ett gemensamt regelverk för övervakning, kapitaltäckning, regler för att förhindra konkurs och insättningsgarantier.

– Det bästa vore om vi kom överens om bankunionen och reformen av stabilitetsmekanismen.

– Vi behöver komma framåt. Frågan är med vilken fart, och hur vi minskar riskerna. Frågan om Italien kommer nu i en dålig tid, för att det är ett exempel på just vilka faror som finns, säger Sipilä om Italien vars budgetunderskott mötts av kalla handen från EU.

Angela Merkel sade att Finland och Tyskland står nära varandra men kan utveckla samarbetet ännu mer när det gäller att digitalisera, och inom artificiell intelligens.

– Det är A och O att vi är ekonomiskt starka. Finland har visat upp tillväxt, och att det för gott med sig då fler får jobb. Också i Tyskland går det bra, men USA och Asien är starka på innovationer och då måste Finland och Tyskland också börja betona det, säger Merkel.

Sipilä träffade regeringschefer och EU-höjdare på löpande band under onsdagen och det fortsätter på torsdag. Orsaken är att de åtta regeringschefer som hör till center-högerpartiet EPP är i Helsingfors på EPP:s kongress.

– Mötena har varit en del av våra förberedelser för Finlands tid som EU-ordförandeland (2019). Det har varit en mycket givande EU-dag. Många möten har handlat om oron för Italien och eventuella effekter – till exempel att räntorna stigit i Portugal och Spanien, säger Sipilä.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning