Mera tåg är klimatsmart – vem i Finland ska få till det?

En bra mix mellan stat, regioner och marknad har bäddat för tågboomen i Sverige. Men i Haparanda möts det nya svenska tåget vid gränsen av ett finländskt passivt och vinstorienterat VR-monopol. Bild: Pressbild: Norrtåg - Peter Garpefjäll

Mera tåg och spårtrafik är ett viktigt grepp för att få ner trafikens och resandets tryck på miljö och klimat. Men hur ska det ske i Finland? VR-monopolet är passivt och snart inte ens tillåtet.

Entusiaster i Finland sitter och skissar på både tunnlar till Estland och broar över Kvarken. Ändå är en av våra mest självklara infrastrukturer mellan två EU-länder den under många år nästan dö...