Mera svartvitt än grönt

Vi har redan tillräckligt mycket besvär med populistiska belackare. Där behövs det faktiskt inte grönmålade populister.

Den sista oktober 2019 publicerade kommissionen den fjärde listan på Projekt av gemensamt intresse (PCI) för den europeiska TEN-E-lagstiftningen. TEN-E handlar om energiprojekt. Lagstiftningen är från...