Mera snö ger Helsingfors mera problem

Snöhögar på övergångsställen som denna på Melkögatan på Drumsö är livsfarliga. Detta är Helsingfors stads ansvar, enligt kartan på stadens nätplats. Bild: Niklas Tallqvist

En snörik vinter ställer till det för stadsborna i huvudstaden. Staden kämpar och kostnaderna stiger.

– Årets snöröjning är under all kritik. Det är mycket snö på trottoarerna som sedan blir is. Det var bättre när Pekka Sauri var biträdande stadsdirektör. Nu får fotgängarna ramla på gatorna och bilarn...