Mera Sibelius tack

Då jag besökte Wien förundrade jag mig över att man där kunde avnjuta en Mozartkonsert varje kväll.

Jag har på gamla dagar blivit något av en Sibelius-fantast. Detta beror på att jag kommit att lyssna på hans musik som det finns ett digert smakprov av på Youtube.

Då jag lyssnat, har jag kommit underfund med att vår nationalkompositör är så oändligt mycket mer än "bara" Finlandia, Valse Triste eller Tuonelas Svan.

Jag syftar främst på symfonierna och på de symfoniska poem, av vilka det också finns många smakprov på nätet. Intet torde dock gå upp mot att höra hans musik "live" till exempel på en symfonikonsert, varför jag här framför en stilla undran över varför man inte hos oss kan avnjuta dessa divina symfonier oftare och mera regelbundet. Det förvånar mig att man inte spelar hans musik mycket mera – den är ju mycket spelad och av allt att döma högt älskad över hela världen!

Då jag för ett antal år sedan besökte Wien förundrade jag mig över att man där kunde avnjuta en Mozartkonsert varje kväll. Detta har fått mig att framföra denna vädjan till orkestrarnas ledning och dirigenterna att om möjligt organisera programmen så att man åtminstone en gång i veckan kunde övervara en konsert med Sibelius musik. Utifrån de kommentarer man kan läsa på Youtube i samband med hans verk vore han väl värd att marknadsföras inte bara vid högtider och jubileer utan även till vardags.

Hur fint vore det inte om man kunde erbjuda sina utländska gäster en äkta Sibelius-konsert vilket kan lyckas genom att de olika orkestrarna tillräckligt ofta har Sibelius på repertoaren. En koordinering mellan orkestrarna som skulle möjliggöra detta borde väl inte vara omöjligt?

Dan Lindroos pensionerad revisor, Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03