Mera nedskärningar i studiestödet – nu förkortas stödtiden med två månader

I Helsingfors demonstrerades det år 2016 i flera omgångar mot nedskärningarna i studiestödet. Bild: Niklas Tallqvist

Regeringen har bestämt att maximitiden som berättigar till studiestöd ska förkortas med huvudsakligen två stödmånader för dem som inleder sina studier vid ett universitet eller en högskola i höst.

Till exempel för en universitetsexamen på 300 studiepoäng kan man i fortsättningen få stöd i högst 48 månader. I normal heltidsstudietakt på nio studiemånader i året betyder det att den studerande kan få studiestöd för högst 5,3 studieår. En universitetsexamen på 300 studiepoäng beräknas i allmänhet ta ungefär fem år.

För en 210 studiepoängs examen vid en yrkeshögskola kan man få stöd i högst 35 månader.

Den ränta som Folkpensionsanstalten tar för studiestöd som krävs tillbaka sänks från sju till fyra procent.

Studiepenningen och bostadstillägget betalas i fortsättningen ut den första bankdagen i kalendermånaden. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning