Mera nedskärningar i studiestödet – nu förkortas stödtiden med två månader

I Helsingfors demonstrerades det år 2016 i flera omgångar mot nedskärningarna i studiestödet.Bild: Niklas Tallqvist

Regeringen har bestämt att maximitiden som berättigar till studiestöd ska förkortas med huvudsakligen två stödmånader för dem som inleder sina studier vid ett universitet eller en högskola i höst.

Till exempel för en universitetsexamen på 300 studiepoäng kan man i fortsättningen få stöd i högst 48 månader. I normal heltidsstudietakt på nio studiemånader i året betyder det att den studerande kan få studiestöd för högst 5,3 studieår. En universitetsexamen på 300 studiepoäng beräknas i allmänhet ta ungefär fem år.

För en 210 studiepoängs examen vid en yrkeshögskola kan man få stöd i högst 35 månader.

Den ränta som Folkpensionsanstalten tar för studiestöd som krävs tillbaka sänks från sju till fyra procent.

Studiepenningen och bostadstillägget betalas i fortsättningen ut den första bankdagen i kalendermånaden. 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00