Mera nedskärningar i studiestödet – nu förkortas stödtiden med två månader

I Helsingfors demonstrerades det år 2016 i flera omgångar mot nedskärningarna i studiestödet. Bild: Niklas Tallqvist

Regeringen har bestämt att maximitiden som berättigar till studiestöd ska förkortas med huvudsakligen två stödmånader för dem som inleder sina studier vid ett universitet eller en högskola i höst.

Till exempel för en universitetsexamen på 300 studiepoäng kan man i fortsättningen få stöd i högst 48 månader. I normal heltidsstudietakt på nio studiemånader i året betyder det att den studerande kan få studiestöd för högst 5,3 studieår. En universitetsexamen på 300 studiepoäng beräknas i allmänhet ta ungefär fem år.

För en 210 studiepoängs examen vid en yrkeshögskola kan man få stöd i högst 35 månader.

Den ränta som Folkpensionsanstalten tar för studiestöd som krävs tillbaka sänks från sju till fyra procent.

Studiepenningen och bostadstillägget betalas i fortsättningen ut den första bankdagen i kalendermånaden. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46