Mera morot och mindre piska

På onsdag inledde partiledarna sina förhandlingar först tidig eftermiddag. I gengäld var de beredda att sitta sent, och eventuellt fortsätta på Kristihimmelsfärdstorsdag. Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Det verkar rätt klart att vi får en regering under ledning av Antti Rinne (SDP). Kvintetten, De fem, rödmylla eller folkfront. Vad regeringen än kallas blir greppet ett annat än under den förra.

Antti Rinnes regering går inte in för att skära ned i de offentliga utgifterna – det är kanske den största skillnaden i jämförelse med den tidigare regeringen.Fempartiregeringen vill satsa på framtide...