Mera jämställdhet!

Det är inte ovanligt att arbetsavtalen inte förlängs då arbetsgivaren fått vetskap om en graviditet.