Mera integration på svenska

Att Finland är ett tvåspråkigt land syns sällan inom integrationen av invandrare i Helsingfors. Även om det ordnas integration för vuxna på Arbis och ambulerande lärare stöder invandrarbarn i stadens svenska skolor presenteras integration på svenska sällan som ett alternativ för nya helsingforsare. I stället blir invandrare automatiskt inskrivna på finskkurser, eller till och med tillsagda att det inte går att integrera sig på svenska.

De som mot förmodan lär sig svenska gör det ofta av familjeskäl, eller så ser de svenskan som lättare att lära sig, och som en dörr till resten av Norden.

På finlandssvenskt håll borde vi uppmuntra invandrare att lära sig svenska. Flera svenskspråkiga invånare bidrar till bevarandet av en tvåspråkig stad, speciellt då andelen svenskspråkiga i Helsingfors annars förväntas sjunka i framtiden.

Vi måste se till att alla invandrare i Helsingfors erbjuds en möjlighet att integreras på svenska – det gynnar oss alla.

Nora Lindström De gröna, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning