Mera ilska?

Paul Lillrank och Merete Mazzarella. Bild: HBL

Det finns givetvis en gråzon mellan fakta och åsikter: det finns varierande bedömningar, betoningar, perspektiv.

Susanna Ilmoni försvarar i en ledarkrönika (HBL 20.8) tidningens beslut att publicera Paul Lillranks två senaste I dag-kolumner som väckt kritik för sitt invandringsfientliga budskap. Försvaret är otillfredsställande: Ilmoni bortser från att kritiken till en viktig del har gällt de tvivelaktiga faktapåståenden Lillrank framför. I kolumnen (HBL 13.7) skriver han bland annat "privatspanare (har) gått igenom domstolsprotokoll och kommit till att i 93 procent av alla fällande domar för sexualbrott är gärningsmännen av utomeuropeisk härkomst".

Denna sats uttrycker ett påstående, inte en åsikt – och påståendet har senare ifrågasatts av experter. (Lillrank tillstår senare att hans källa är nättidskriften Avpixlat, som är känd för sin främlingsfientliga linje.) Den 18 augusti skriver han "Sverige är sämst i Europa på att integrera nyanlända". Också denna sats har karaktären av ett påstående, även om den inte har samma grad av precision som den föregående. Ingen källa anges. När det gäller en så kontroversiell och laddad fråga som flyktingproblematiken är det särskilt angeläget att man håller sig till välgrundade fakta.

Det finns givetvis en gråzon mellan fakta och åsikter: det finns varierande bedömningar, betoningar, perspektiv. Men påståendena ovan verkar inte falla inom gråzonen.

Ilmoni skriver: "Vi har ett ansvar för att fakta stämmer i det vi publicerar, att provokativa påståenden backas upp av konkreta exempel, att källorna är pålitliga och att relevant forskning stöder argumentationen." Eftersom hon inte kommenterar Lillranks faktapåståenden låter hon förstå att HBL går i god för sanningshalten i dem.

Hon skriver också: "På redaktionen för vi en ständig diskussion om balansgången mellan allas rätt att uttrycka en åsikt och kravet på sanningsenlig information. "Vad jag kan se är det inte en fråga om en balanseringsakt: det gäller att stryka lögnerna och låta åsikterna stå kvar.

Ilmoni medger att det måste finnas gränser också på åsiktsplanet: "vi har ett ansvar för att inte bli en kanal för fördomar, hat eller uppviglande till våld. "Det är givetvis här gränsdragningen blir svår, mellan åsikter och hätska utbrott.

Enligt Ilmoni kommer HBL också i fortsättningen att "publicera insändare och kolumner som får många läsares smörgåstuggande käkar att gnissla lite extra – av ilska". Må så vara, men man kan, två dagar efter knivattentatet i Åbo, fråga sig om det i dessa tider är mera ilska vi behöver. Är det inte snarare eftertanke och fakta?

Lars Hertzberg Merete Mazzarella Helsingfors

Svar: Med tanke på att HBL tydligt, konsekvent och massivt tagit ställning för en human migrationspolitik och en sansad invandringsdebatt är jag förvånad över vad Lars Hertzberg och Merete Mazzarella läser in i min krönika.

Jag bortser ingalunda från kritiken när det gäller tvivelaktiga faktapåståenden och obskyra källor, tvärtom. Den är befogad och den tar vi till oss, vilket var budskapet i krönikan. Mera ilska har jag heller aldrig efterlyst, däremot en större förståelse för varför olika röster ska få komma till tals på vår debattsida.

Susanna Ilmoni chefredaktör, HBL

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03