Mera blågröna alger än vanligt

Algblomning utanför Sundholmen i Helsingfors.Bild: Roni Rekomaa

Det finns mera blågröna alger i sjöarna än normalt under den här tiden av året, säger Finlands miljöcentral. Observationer av blågröna alger har gjorts jämnt i hela landet med undantag av Lappland. Rikliga observationer av blågröna alger har gjorts på sju orter.

Enligt miljöcentralen har ytblomningarna ökat tidigt i och med det varma vädret. Temperaturen på ytvattnet är 1-2 grader varmare än vanligt, vilket försnabbar blomningen av de blågröna algerna.

Mängden blågröna alger har också ökat i havsområdena.

I skärgårdshavet finns det ställvis mycket rikligt av alger.

Vanligen är blågrönalgernas ytblomningar som rikligast i juli-augusti. Under den senaste veckan har havsvattnets temperatur stigit en aning.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33