Mer utbildning i arbetslivet

Nya utspel i hur vi skapar en fungerande vuxenutbildning, och framför allt med ett inspirerande utbud, behövs.

Vi kallar inte vår tvätt- eller diskmaskin robot. De är maskiner som ersätter arbete man tidigare gjorde för hand. Särskilt intelligenta är ju maskinerna inte. Poängen är att vi har skapat begrepp för våra maskiner i vardagen. Så kommer det att gå också då artificiell intelligens utvecklas. Det som nu känns lite främmande får begrepp som blir vardagliga.

Tieke, Utvecklingscentralen för informationssamhälle, arrangerade för några veckor sedan i Borgå ett seminarium kring temat artificiell intelligens. Seminariet avslutades med en partiledardebatt där samtliga partiledare ansåg att artificiell intelligens kommer att ha betydande samhällspolitiska effekter. Utifrån diskussionerna under dagen kan man dra några slutsatser det råder rätt brett samförstånd om.

Alla partiledare anser att Finland måste satsa på att vara en av ledarna inom utnyttjandet av artificiell intelligens både inom näringslivet och inom den offentliga sektorn. Konsultbolaget McKinsey uppskattar att artificiell intelligens kan påverka vår bruttonationalprodukt med en tillväxt på 3 procent i det mest positiva scenariot.

Det råder också ett brett politiskt samförstånd att det såsom tidigare, då man gjort betydande teknologiska framsteg, kommer att både försvinna och uppstå nya arbetstillfällen. Alla anser också att behovet av att få till stånd en fungerande marknad för vuxenutbildning är en av de viktiga frågorna.

I McKinsey-rapporten uppskattar man i det mest positiva scenariot, som sträcker sig fram till 2030, att sysselsättningen ökar med över 5 procent, att 28 procent av nuvarande jobb ersätts, att de digitala jobben ökar med 9 procent och att nya icke-digitala jobb ökar med 25 procent. Behovet av vuxenutbildning växer med 2–4 gånger i förhållande till läget i dag. Partiledarna hänvisade i debatten till möjligheterna inom till exempel de öppna universiteten. Man lyfte också fram behovet av att förändra vårt tankesätt kring examina som något som man inte skulle uppdatera.

I dagens läge har vi ett rätt bra utbud av det som brukar kallas för executive education, det vill säga kurser och utbildningshelheter som MBA-utbildningar, som oftast riktar sig till personer i ledande ställning inom arbetslivet. Problemet ligger alltså inte inom detta område.

Det gäller alltså att skapa ett fungerade och bredare utbud inom vuxenutbildningen och en arbetskultur där vi tar ett större ansvar för vår egen utbildning. Jag tror inte lösningen ligger i att man via kollektivavtalen försöker förhandla fram så kallade utbildningsdagar. En modell inom en bransch fungerar knappast och skapar inte något inspirerande utbud.

Nya utspel i hur vi skapar en fungerande vuxenutbildning, och framför allt med ett inspirerande utbud, behövs. Den diskussionen borde vi ha redan nu så att olika alternativ står till förfogande då nästa regeringsprogram diskuteras under våren 2019.

Max Mickelsson Företagspartner och strateg.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03