Mer strålning från 5G verkligt hot

"Det är sorgligt att konstatera att företrädare för den trådlösa industrin och it-industrin så hårdnackat biter sig fast i felaktiga föreställningar."

Elektronikingenjör Anders Gustafsson har tydligen inte läst själva appellen, som vår text i HBL (21.9) hänvisar till. Appellen har undertecknats av över 190 vetenskapsmän och doktorer. Bland undertecknarna finns även Frank Clegg, före detta vd under 16 år för Microsoft, Kanada. Gustafssons argumentation vilar på felaktig och föråldrad föreställning om hälsorisker med strålning från trådlös teknik.

Vi uppmanar läsarna av denna tidning att läsa 5G-appellen (Googla "5G-appellen vetenskap"). I den konstateras att det finns växande belägg för "ökad cancerrisk, cellulära stresseffekter, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i fortplantningssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på det allmänna välbefinnandet hos människor". Man redovisar att det finns växande belägg för skadliga effekter även på växter och djur.

Ett exempel på Gustafssons felaktiga föreställning är hans påstående att det är "osannolikt" att strålningen kan skada cellers DNA, trots att forskare har visat just detta om och om igen sedan 1990-talet. År 2014 hade 74 publicerade vetenskapliga studier visat att mikrovågsstrålning från trådlös teknik orsakar DNA-skador.

Oxidativ stress, en i dag erkänd mekanism bakom cancer och många andra sjukdomar, hade visats i 93 av 100 studier redan 2015. Nyligen har forskarna bakom den hittills största djurstudien som någonsin gjorts redovisat att de observerat signifikant ökade DNA-skador bland mikrovågsexponerade djur. Försöken har också visat förhöjd förekomst av cancer. Undersökningen har kostat drygt 20 miljoner euro och kommer från mycket ansedda amerikanska National Toxicology Program. Resultaten bekräftar de tidigare upprepade undersökningar som visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör.

Det är sorgligt att konstatera att företrädare för den trådlösa industrin och it-industrin så hårdnackat biter sig fast i felaktiga föreställningar och vägrar medge, trots de övertygande beläggen från forskningen och de många varningarna från forskare på området, att den teknik de saluför har en allvarlig baksida och har skadat många redan. Historien visar att sanningen alltid segrar till slut och att om samhället agerat tidigt i stället för alltför sent hade hundratusentals människoliv kunnat räddas. Samhället hade besparats enorma kostnader på grund av ohälsa.

Rainer Nyberg professor emeritus Mona Nilsson ordförande, Strålskyddsstiftelsen

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03