Mer satsningar för utsatta familjer

I pandemins kölvatten har alltfler människor blivit långtidspermitterade eller uppsagda också i Esbo. Därför behövs större satsningar riktade till familjer för att förhindra att barn och unga far illa. Parklunch borde införas, helst redan denna sommar. Parklunch kunde serveras i de tre områden där andelen hushåll som lyfter utkomststöd är störst i Esbo. Nöden har ökat under covid-19, nu behövs konkreta, snabba satsningar.

Det är också en stor skam att vi i Esbo har cirka 450 bostadslösa. Här efterlyser jag konkret ett nytt stödboende.

Mette Strauss, SFP, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning