Ökade investeringar inom tillverkningsindustrin

Den finländska tillverkningsindustrin kan räkna med fortsatt ökade investeringar i år, visar en enkät som Finlands näringsliv EK genomfört.

Förväntningarna i branschen är att investeringarna ökar med drygt fyra procent och uppgår till nästan 4,1 miljarder euro i år. Inom forskning och produktutveckling väntas satsningarna vara på fortsatt nergång, men minskningen blir inte lika snabb som förra året.

Av de kommande investeringarna väntas 39 procent gälla utvidgad kapacitet medan omkring en tredjedel ska satsas på att byta ut äldre maskiner.

EK:s investeringsbarometer ingår i en EU-mekanism för att hålla koll på konjunkturerna. Frågorna riktades till 284 företag som sysselsätter 170 000 personer i Finland. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03