Mer frivillig skolsvenska, kräver Sannfinländarna i sin första skuggbudget efter att de lämnat regeringen

Speciellt läge. Sannfinländarna var med om att göra den nuvarande budgetramen, men kommer nu som oppositionsparti med en alternativ budget. Skuggbudgeten presenterades av gruppordförande Leena Meri. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Ännu i början av juni satt Sannfinländarna i regeringen – nu är det dags för deras skuggbudget som innehåller bland annat kritik mot nedskärningar i utbildningen.

Gruppordförande Leena Meri (Sannf) säger att det skurits mycket i utbildningen – inte minst i den regering Sannfinländarna själva satt i – men att man nu i partiet kommit till en annan slutsats.

– Det har ju skurits i många år, också den här regeringen har sparat, men nu när vi har lyssnat på sakkunniga är vi övertygande om att vi måste satsa på utbildning, säger Leena Meri.

De tilläggsanslag Sannfinländarna ger är 10 miljoner till yrkesskolorna, som nyligen sparat 190 miljoner, 25 miljoner till universiteten och 10 miljoner till för att minska gruppstorlekar i grundskolorna.

Försöket med frivillig skolsvenska, som nyligen behandlats i grundlagsutskottet, anser Sannfinländarna är för snävt.

De vill fördubbla antalet deltagande elever till 5000, men viker bara en miljon för det, vilket är en femtedel av det ursprungliga försökets budget. Motiveringen är att det inte skulle gå några kostnader till förberedande arbete, utan försöket skulle göras som nu, men med fler elever. Grundlagsutskottet har i sin motivering varit noggrann med att det ska vara ett tidsmässigt begränsat försök, och det gäller nu dem som är femte- och sjätteklassare år 2018.

– Vi föreslår inga ändringar i lagen om experimentet, utan bara ett större antal elever. Det nuvarande antalet verkar så litet, man undrar om det går att få ett relevant sampel, säger Leena Meri.

Reform av företagsskatten

Sannfinländarna vill också satsa mera på polis och gränsbevakning, hemvård för äldre, sanering av mögelskadade byggnader och vård i livets slutskede.

– Det behövs en lag om palliativ vård, det har kommit fram att den är på så varierande nivå. Det behövs också mer kunnande, säger Meri.

Sannfinländarna föreslår, inspirerade av Estland, en mer märkbar reform av företagens beskattning där det skulle vara möjligt att skjuta fram beskattningen ifall pengarna stannar i företaget eller investeras.

Sannfinländarna vill också skärpa invandringspolitiken och sätta dem som fått negativt asylbesked i förvar. Också biståndssystemet vill partiet spara i så, att staten skulle grunda en biståndsfond med en startpeng på 250 miljoner som medborgarna skulle fylla på med frivilliga, avdragsgilla donationer.

Ogillar diskrimineringsombudet

Sannfinländarna går också hårt åt Yle och diskrimineringsombudsmannen. Från Yle vill partiet skära 50 miljoner, men lägger istället 3 miljoner till Finska notisbyrån. Från diskrimineringsombudsmannens kontor vill partiet plocka över en miljon, så att det bara blir 100 000 kvar. I förlängningen vill partiet slopa DO och ge över uppgifterna till jämställdhetsombudsmannen. "Att sätta utlänningar och etniska minoriteter i en annan ställning har ingen grund, och därför behövs inte över en miljon för DO, skriver Sannfinländarna i sitt skuggbudgetförslag.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning