Mer frivillig skolsvenska, kräver Sannfinländarna i sin första skuggbudget efter att de lämnat regeringen

Speciellt läge. Sannfinländarna var med om att göra den nuvarande budgetramen, men kommer nu som oppositionsparti med en alternativ budget. Skuggbudgeten presenterades av gruppordförande Leena Meri.Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Ännu i början av juni satt Sannfinländarna i regeringen – nu är det dags för deras skuggbudget som innehåller bland annat kritik mot nedskärningar i utbildningen.