Mer demon än himlaväsen

Svävande. Ur Francesca Woodmans Ängel-serie, Rom, Italien 1977. © George och Betty WoodmanBild: Francesca Woodman

Francesca Woodman-utställningen Om att vara en ängel rymmer en hel del mörker, men det mångdimensionella och poetiska gör att den akuta smärtan hamnar i skymundan.