Mer dagispersonal på svenska, snabb terapigaranti: Så svarar borgmästarkandidaterna i Helsingfors

Bild: Niklas Tallqvist

De största skillnaderna mellan partierna handlar om synen på trängselavgift, privata vårdstationer och Helsingforstillägget på hemvårdsstödet. Men tillgången till dagvårdspersonal, särskilt på svenska, och snabbare psykisk vård är frågor som partierna i Helsingfors sluter sig upp bakom.

HBL sände tio frågor till samtliga borgmästarkandidater för att ta ställning till de konkreta frågor som berör stadsborna just nu – dagvård, investeringar och trafiklösningar, hur läroplikten inverkar...