Mer än röda blodkroppar

Att skapa värde för ägarna ska inte vara ett företags enda syfte.

Insatserna för ansvarsfull bolagsstyrning har sällan varit högre än just nu. Allt fler grupper i samhället inser att företagens roll i samhället är avgörande för en hållbar framtid för oss alla....