Mer än barndomsnostalgi i Jonna Karankas kakofoniska ryor

Eko av barndomens visuella preferenser. Smiling Rug av Jonna Karanka. Bild: Tuomo Tuovinen

Jonna Karankas ryor med barndomsminnen imponerar. Ham drar sitt strå till stacken för att förändra bilden av textilkonst som "bara" hantverk.

Bildkonstnären och musikern Jonna Karankas We Might Feel The Groove är en utställning som tar avstamp i lågstadieminnen och 1980-talsestetik, men som inte enbart förlitar sig på nostalgi. I stäl...